Tôi

  • Trịnh Tuấn Tài
  • 22/09
  • Hà Nội
  • taitt@sudo.vn
  • +(84) 975 xxx xxx
  • trinhtuantai.com
Từng có hơn nhiểu năm kinh nghiệp làm việc với các dự án ứng dụng web và website thương mại điện tử tại các công ty VTC Online, Vật Giá, Novaon. Luôn chăm chút cho từng sản phẩm của mình tạo ra từ những chi tiết nhỏ nhất, sáng tạo và nắm bắt công nghệ mới là nguyên tắc làm việc của tôi.
Trịnh Tuấn Tài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *