Categories
Chia sẻ

Hướng dẫn viết tính năng Đăng nhập với Google cho website sử dụng php

Bạn có thể sử dụng tính năng đăng nhập với Google (Login with google) trên trang web của bạn để cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản google của họ. Bạn cũng có thể quản lý người dùng trong trang project google của bạn. Bài viết này hướng dẫn cách viết tính năng Đăng nhập với Google cho website với ví dụ và demo