Categories
Chia sẻ

Hướng dẫn viết tính năng Đăng nhập với Facebook cho website sử dụng php

Bạn có thể sử dụng tính năng đăng nhập với Facebook (Login with facebook) trên trang web của bạn để cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản facebook của họ. Bạn cũng có thể quản lý người dùng trong trang ứng dụng facebook của bạn. Bài viết này hướng dẫn cách viết tính năng Đăng nhập với Facebook cho website sử dụng Facebook PHP SDK với ví dụ và demo