Học CSS – Các thuộc tính CSS và cách sử dụng (Phần 2)

position

Tiếp theo bài Học CSS – Các thuộc tính CSS và cách sử dụng (Phần 1) VII. Float & Clear 1. Float Float (theo như nghĩa tiếng Việt là thả trôi) là một thuộc tính CSS dùng để cố định một thành phần web về bên trái hay bên phải không gian bao quanh nó. Đây […]

Continue reading