Setup ứng dụng Laravel 5 chạy trên nhiều môi trường, tự động lấy cấu hình tương ứng

Mục đích như tiêu để đưa ra “Setup ứng dụng Laravel 5 chạy trên nhiều môi trường, tự động lấy cấu hình tương ứng“. Kịch bản đưa ra là chúng ta có một ứng dụng Laravel cần chạy ở 2 nơi :

  • Trên máy tính của developer (môi trường local)
  • Trên server chạy domain chính của ứng dụng (môi trương production)

Tất nhiên bạn cũng có thể deploy ứng dụng của mình ở nhiều nơi hơn so với ví dụ này.

 

Bước 1: Mở file .env và xóa rỗng nội dung sau đó thêm vào local hoặc production . Đây sẽ là biến mà bạn muốn chuyển sang môi trường khác.

 

Bước 2: Tạo 2 file .local.env.production.env nội dung giống với file .env lúc trước

 

Bước 3: Set biến môi trường mặc định cho từng file ở trên

Cho .local.env file: APP_ENV=local
Cho .production.env file: APP_ENV=production

 

Bước 4: Tạo file environment.php trong thư mục /app/bootstrap/ với nội dung

Đoạn mã trên sử dụng function php putenv để set APP_ENV và sửng dụng Dotenv package của vlucas, nó sẽ load ra một trong 2 file vừa tạo ở trên mà biết trong file .env khai báo

 

Bước 5: Gọi file environment.php trong bootstrap/app.php

 

Bước 6: Tận hưởng thành quả, bạn có thể thay đổi các cấu hình trong 2 file .local.env.production.env tùy thích, trên máy tính của developer để nội dụng file .envlocal, trên server là production
Test thử bằng cách vào views/welcome.blade.php thay nội dung Laravel bằng:

Kết quả:

Setup ứng dụng Laravel 5 chạy trên nhiều môi trường, tự động lấy cấu hình tương ứng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.