Setup ứng dụng Laravel 5 chạy trên nhiều môi trường, tự động lấy cấu hình tương ứng

Mục đích như tiêu để đưa ra “Setup ứng dụng Laravel 5 chạy trên nhiều môi trường, tự động lấy cấu hình tương ứng“. Kịch bản đưa ra là chúng ta có một ứng dụng Laravel cần chạy ở 2 nơi : Trên máy tính của developer (môi trường local) Trên server chạy domain chính […]

Continue reading


Cài đặt môi trường Laravel Homestead trên Vagrant sử dụng VirtuaBox

Homestead là một gói mà Laravel cung cấp cài trên Vagrant để có được một môi trường lập trình chuẩn cho Laravel. Homestead chạy được trên Windows, Mac, Linux và bao gồm các thành phần chuẩn của một server web như: Nginx web server, PHP 7.1, MySQL, Postgres, Redis, Memcached, Node Tất cả các thành phần […]

Continue reading


List icon comment Facebook

🙂😀🙁:'(😛O:)3:)o.O😉:O-_->:O:* <3^_^😎8|(^^^):|]>:(:v:/:3☺(y):poop: :putnam:<(“)✌☀☁☔⚡✨⭐✳⛄☕♨ ⛵⛽✈⛲⛺⛪☎✉✂???? ????????????? ?⚽⚾⛳????????? ⚠⛔❕❓❗❔❌❎✖♥♠♦♣ ??✊☝✋???????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ???????????✴? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ??????????♿➿? ㊗㊙??????????? ?⬜⚪➡⬇⬅⬆↗↖↘↙⤴⤵ ?????〽???????

Continue reading


Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên (Phần 2)

Phần 2: Optimize CSS Delivery Tổng quan: Trước khi trình duyệt render một page nó sẽ xây dựng môt DOM tree bằng cách phân tích HTML. Trong quá trình này khi gặp bất cứ một file stylesheets gọi vào nào nó phải dừng lại và tải xong file stylesheets đó và xử lý trước khi […]

Continue reading


Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên (Phần 1)

Phần 1: Remove render-blocking javascript Tổng quan về render page: Trước khi trình duyệt render một page nó sẽ xây dựng môt DOM tree bằng cách phân tích HTML. Trong quá trình này khi gặp bất cứ một đoạn script nào nó phải dừng lại và xử lý đoạn script đó trước khi tiếp tục […]

Continue reading


Cache trình duyệt (browser cache) cho website của bạn

Hầu hết các trình duyệt hiện đại ngày nay đều hỗ trợ cache. Các tài nguyên ít thay đổi của website như các file ảnh, js (javascript), css … nên được cache lại vào bộ nhớ của trình duyệt giúp tăng tốc độ load website. Theo chuẩn HTML 1.1 có cung cấp các HTTP response header sau […]

Continue reading


Nợ kỹ thuật – Technical debt – Vay ko biết là vay nên nợ chồng nợ chất

Technical Debt (Nợ kĩ thuật) là một món nợ mà hầu như lập trình viên nào cũng phải gánh trong quá trình làm việc. Hẳn bạn sẽ thắc mắc: Hầu hết lập trình viên chúng mình đều là những con người siêng năng chăm chỉ, không cờ bạc gái gú, hết giờ làm là đi […]

Continue reading


Tối ưu từ khóa để có một website với lượng truy cập cao

Dưới đây là một danh sách các yêu tố trong việc tối ưu từ khóa ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn với các công cụ tìm kiếm. Danh sách này tôi tổng hợp bao gồm các yếu tố tích cực, tiêu cực và trung lập (không quan trọng) quyết định đến Seo. Nếu […]

Continue reading


Đếm ngược và tự động chuyển trang web bằng javascript

Đoạn mã sau để thực hiện công việc đếm ngược và tự động chuyển trang web

 

Continue reading