Kiểu CHAR và VARCHAR trong mysql. Độ dài khai báo kiểu varchar(1 – 255) có ý nghĩa thế nào

Câu lệnh truy vấn Sql

Khác biệt giữa VARCHAR và CHAR trong MySQL Kiểu CHAR và VARCHAR trong mysql tương tự nhau cùng để lưu trữ dữ liệu dạng string, nhưng khác nhau về cách chúng được lưu trữ và truy xuất. Chúng cũng khác nhau về chiều dài tối đa và số lượng các khoảng trống được thêm vào […]

Continue reading


Rclone – công cụ dòng lệnh giúp đồng bộ hóa các file và thư mục lưu trữ đám mây (cloud storage)

Rclone là một chương trình dòng lệnh để đồng bộ hóa các tệp và thư mục đến và từ các nhà cung cấp lưu trữ đám mây khác nhau. Các nhà cung cấp và drive phổ biến có thể kể đến như: Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, […]

Continue reading


Class Diagram – Bản vẽ về các lớp khi phân tích thiết kế hệ thống

Class Diagram là một loại sơ đồ cấu trúc tĩnh mô tả cấu trúc của hệ thống bằng cách hiển thị các lớp của hệ thống, thuộc tính, hoạt động của chúng và mối quan hệ giữa các đối tượng. Sơ đồ lớp là khối xây dựng chính của mô hình hướng đối tượng. Vẽ […]

Continue reading


Use Case Diagram – bản vẽ mô tả về ca sử dụng của hệ thống

Trong bài viết “Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng (OOAD) và ngôn ngữ mô hình hóa (UML)” chúng ta đã chỉ ra bản vẽ Use Case sẽ giúp chúng ta biết được ai sử dụng hệ thống, hệ thống có những chức năng gì, giúp chúng ta sẽ hiểu được yêu cầu […]

Continue reading


Các công cụ sử dụng để xây dựng bản vẽ UML. Giới thiệu công cụ StarUML

Các công cụ xây dựng bản vẽ UML phổ biến Hiện nay có rất nhiều công cụ được sử dụng để vẽ các bản vẽ UML rất chuyên nghiệp như Gliffy, Microsoft Visio, ArgoUML, MagicDraw, StarUML … và rất nhiều các công cụ phần mềm nguồn mở miễn phí có thể sử dụng tốt. Các […]

Continue reading


Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng (OOAD) và ngôn ngữ mô hình hóa (UML)

Khi thực hiện các dự án phần mềm, ứng dụng tôi có thói quen chia đôi thời gian thực hiện, một nửa dành cho việc tìm hiểu nghiệp vụ, phân tích tính năng và thiết kế database, một nửa thời gian còn lại dành cho việc code. Trong thời đại mở của các nền tảng […]

Continue reading


Xem lại truy vấn (query) gần nhất và lịch sử truy vấn trên MySql >= 5.1.12

Tùy chọn options lưu lại lịch sử queries một cách global bằng các bước: Execute: SET GLOBAL log_output = ‘TABLE’; Execute: SET GLOBAL general_log = ‘ON’; Lịch sử sẽ lưu ở bảng trong database mysql bảng general_log Nếu bạn muốn xuất ra một tệp thay vì bảng: SET GLOBAL log_output = “FILE”; SET GLOBAL general_log_file = […]

Continue reading


Cài Supervisor và cấu hình để chạy queue cho Laravel trên CentOs 7

Cài Supervisor trên CentOs 7 step by step:

 

  Sửa file cấu hình để chạy queue:

Cấu hình:

  Cho nó start cùng sv:

  Restart service:

  Like và chia sẻ bài viết này:

Continue reading


Cài đặt Python, pip, aws cli, curl trên windows

Cài đặt Python trên windows Download python tại https://www.python.org/downloads/windows/ theo phiên bản hệ điều hành Chạy file cài đặt tải về và next tới hết Thêm biến môi trường cho python: Control Panel > System > Advanced system settings > Tab Advanced > Environment Variables > Path > Edit > New sau đó thêm giá trị […]

Continue reading


Thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng website đa ngôn ngữ

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, các công ty – bao gồm các nhà phát triển phần mềm – luôn quan tâm đến việc mở rộng sang các thị trường ở nhiều quốc gia. Đối với website giới thiệu sản phẩm, công ty hay website thương mại điện tử nhu cầu đa ngôn ngữ là […]

Continue reading