Kiểu CHAR và VARCHAR trong mysql. Độ dài khai báo kiểu varchar(1 – 255) có ý nghĩa thế nào

Câu lệnh truy vấn Sql

Khác biệt giữa VARCHAR và CHAR trong MySQL Kiểu CHAR và VARCHAR trong mysql tương tự nhau cùng để lưu trữ dữ liệu dạng string, nhưng khác nhau về cách chúng được lưu trữ và truy xuất. Chúng cũng khác nhau về chiều dài tối đa và số lượng các khoảng trống được thêm vào […]

Continue reading