Thiết kế cơ sở dữ liệu cho ứng dụng website đa ngôn ngữ

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, các công ty – bao gồm các nhà phát triển phần mềm – luôn quan tâm đến việc mở rộng sang các thị trường ở nhiều quốc gia. Đối với website giới thiệu sản phẩm, công ty hay website thương mại điện tử nhu cầu đa ngôn ngữ là […]

Continue reading