Design Pattern – mẫu Abstract Factory – ví dụ Abstract Factory với PHP

Abstract Factory là một design pattern thuộc nhóm creational Mục tiêu của Abstract Factory pattern: – Cung cấp một giao diện lớp, có chức năng tạo ra một tập hợp các đối tượng liên quan hoặc phụ thuộc lẫn nhau mà không chỉ ra đó là những lớp cụ thể – Đóng gói một nhóm […]

Continue reading


Design Pattern là gì ? Mẫu thiết kế giải pháp phần mềm?

Một design pattern là một giải pháp tổng thể cho các vấn đề chung trong thiết kế phần mềm. Một design pattern (mẫu thiết kế) không phải là một thiết kế hoàn thiện để mà có thể được chuyển đổi trực tiếp thành code, nó chỉ là một mô tả hay là sườn (template) mô […]

Continue reading


Kiểu CHAR và VARCHAR trong mysql. Độ dài khai báo kiểu varchar(1 – 255) có ý nghĩa thế nào

Câu lệnh truy vấn Sql

Khác biệt giữa VARCHAR và CHAR trong MySQL Kiểu CHAR và VARCHAR trong mysql tương tự nhau cùng để lưu trữ dữ liệu dạng string, nhưng khác nhau về cách chúng được lưu trữ và truy xuất. Chúng cũng khác nhau về chiều dài tối đa và số lượng các khoảng trống được thêm vào […]

Continue reading


Rclone – công cụ dòng lệnh giúp đồng bộ hóa các file và thư mục lưu trữ đám mây (cloud storage)

Rclone là một chương trình dòng lệnh để đồng bộ hóa các tệp và thư mục đến và từ các nhà cung cấp lưu trữ đám mây khác nhau. Các nhà cung cấp và drive phổ biến có thể kể đến như: Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, […]

Continue reading


Class Diagram – Bản vẽ về các lớp khi phân tích thiết kế hệ thống

Class Diagram là một loại sơ đồ cấu trúc tĩnh mô tả cấu trúc của hệ thống bằng cách hiển thị các lớp của hệ thống, thuộc tính, hoạt động của chúng và mối quan hệ giữa các đối tượng. Sơ đồ lớp là khối xây dựng chính của mô hình hướng đối tượng. Vẽ […]

Continue reading